ICDP i eldreomsorgen

Helsetjenester til eldre under press og skal i fremtiden favne et økende antall eldre. De eldste eldre er en gruppe mennesker med høyst ulike behov, hvis i stor grad livskvalitet avhenger av omsorgsgivere. Eldreomsorgen har vært og er preget av et medisinsk og oppgavefokusert fokus i stedet for å være rettet mot unike menneskets fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov.

Ansatte i eldreomsorg er en multikulturell og tverrfaglig gruppe, som til daglig opplever store utfordringer på jobb grunnet ressursmangel og omsorg for eldre med sammensatte fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov. I storbyer i Norge er opptil 40 % av ansatte i eldreomsorg fra migrasjonsgruppen, som kan ha mangelfull opplæring i norsk og oppleve forskjellsbehandling fra kollegaer og omsorgsmottakere. Ansatte i eldreomsorg har ofte lite faglig støtte i hverdagen og begrensede muligheter til faglig utvikling.

Implementering av ICDP ovenfor ansatte i helsetjenester til eldre søker å bidra til utvikling av god kommunikasjon og samhandling med eldre mennesker og mellom kollegaer i eldreomsorgen, å utvikle et språk for psykososial omsorg og å løfte frem de ansattes faglige stemme og mestring.

ICDP i eldreomsorg er tidligere blitt implementert i Sverige, Danmark, Colombia, Tyskland og Japan. Ideen til implementering av ICDP i eldreomsorg i Norge, ble utviklet i samarbeid med Ane-Marthe Solheim Skar, Henning Rye, Karin Edenhammer (ICDP Sverige) og Pia Østegaard (ICDP Danmark) og startet med et pilotprosjekt på et sykehjem i Oslo i 2016. Implementeringen er gjennomført i samarbeid mellom Eli Østberg (ICDP-trener) Sigrid Hoem (ICDP-trenerkandidat) og Line Constance Holmsen (ICDP-trener). Et doktorgradsprosjekt ledet av Line Constance Holmsen ved VID Vitenskapelige Høgskole søker å utvikle kvalitativ kunnskap om i ICDP i eldreomsorg.