International Child Development Programme
ICDP Nyhetsbrev

Oktober 2023

Årets store ICDP-begivenhet har vært Nordisk ICDP konferanse 2023. Les om konferansen her. Følg oss gjerne på Facebook eller Linkedin. Der ligger det bilder og små rapporter. Hvis du er nysgjerrig på presentasjoner fra foredragsholdere eller mini-seminar, kan du finne dem ved å gå hit.  

Tema på konferansen var «Robuste relasjoner» med spesielt fokus på den regulerende dialogen. Tema har vist seg dagsaktuelt. Vi har de siste ukene lest om hverdagen til lærere og barnehagelærere, der de ikke lenger har redskap til å takle barnegrupper. På konferansen møtte vi en rektor fra Danmark som opplevde tilsvarende situasjon i 2020 og fant svaret i ICDP – med god effekt. Se egen sak.  

I sist nyhetsbrev videresendte vi et skriv fra Spisskompetansemiljøet for forebygging og foreldrestøtte (BUFetat/SKM) om ICDP i Intro. Departementet har måttet gi midlertidig dispensasjon på grunn av det høye antallet flykninger fra Ukraina. Departementet understreker at unntaket ikke er til hinder for å gi et fullverdig tilbud og SKM anbefaler å følge det man vet virker og tilby fullverdig program. En redusert versjon gir heller ikke diplom på fullført ICDP-gruppe. Flere kommuner har klart å finne gode løsninger og samarbeider med andre tjenester på forskjellige måter. Kommunene bør påminnes om  forebyggingsparadokset som viser at det er dyrt og farlig å ikke forebygge.

Ellers minner vi om at ICDP Norge tilbyr ICDP veilederopplæring og vil fra 2024 tilby å ha foreldregrupper. Vi jobber med revidering av ICDP for foreldre med barn med funksjonsnedsettelse og med foreldreinvolveringsprosjektet på Haugerud i Oslo. I tillegg jobber vi opp mot ICDP i eldreomsorgen, webinarer og forum – for å nevne noe. Internasjonalt skjer det også mye (se senere nyhetsbrev).

For at ICDP Norge skal kunne fortsette dette aktivitetsnivået, er finansiering viktig. Gaver til norsk eller internasjonalt arbeid er derfor kjærkomment. Takk spesielt for store gaver vi har mottatt i år! Det har betydd mye.

Nordisk ICDP Konferanse 2023 Robuste relasjoner

Av Heidi Westborg Steel, daglig leder ICDP Norge

ICDP Norge arrangerte Nordisk ICDP konferansen på Fornebu. Sist gang denne konferansen ble holdt i Norge var i 2015. Tema for konferansen var Robuste relasjoner. Vi var til sammen over 200 deltagere. Kollegaer fra de nordiske landene, og både ICDP-trenere og veiledere fra Norge. Konferansens fokus var på tre tema; refleksjon rundt ICDPs regulerende dialog, betydningen av å forebygge heller enn å reparere og på hvordan ICDP kan nå lenger og dypere (om implementering) Les mer.

Se her for presentasjoner og implementeringsplakater fra konferansen.

ICDP i skolen Robuste relasjoner

Av Heidi Westborg Steel, daglig leder ICDP Norge

Rektor på Møllerholm skole i Danmark, Per Hovmand, ble igjen i Oslo etter konferansen for å dele sine erfaringer om ICDP implementering siden 2020 på deres skole gjennom Dansk Centre for ICDP. Da hadde de opplevd mye konflikter med og blant elevene, og høyt sykefravær blant lærerne.

Før 2020 satt det regelmessig elever på sofaen utenfor rektors kontor som det var forventet at han skulle «fikse». I dag sitter barn på sofaen av helt andre grupper og lærerne opplever å ha fått redskap til å ordne opp i klasserommet. Sykefraværet blant lærere er dermed redusert.

Per Hovmand forteller at fokus har vært å etablere ordentlige relasjoner, sørge for god dialog gjennom sensitivisering og ha fokus på verdier fremfor regler. Les mer.

Gi en gave til verden
Gi en gave til verden
Foreldre i verden sliter! ICDP Norge jobber med å dele ICDP. Mange foreldre har allerede opplevd hvordan det endrer dialogen med barna og alt det betyr. Gi din gave – event. send VIPPS 557862.
Støtt ICDP
Bli medlem
Bli medlem
ICDP Norge trenger flere medlemmer for å nå lenger ut! Bli medlem nå!
Bli medlem

PS: Meld deg på til nyhetsmail her

PS: ICDP Norges infogruppa trenger deres hjelp. Send oss historier og sitat. Maks 150 ord. Gjerne også gode godkjente illustrasjonsbilder. Send dem til info@icdp.no

facebook  youtube 
Avslutt abonnement   |   Behandle abonnementet ditt   |   Vis på nettet
ICDP Norge
icdpnorge@icdp.no
I forbindelse med at nye personvernregler er innført i Norge, vil ICDP Norge forsikre deg om at vi kun benytter din kontaktinformasjon til nyhetsbrev. Du mottar denne eposten fordi du har meldt deg på nyhetsbrev.