ICDP i skolen – Robuste relasjoner

Rektor på Møllerholm skole i Danmark, Per Hovmand

Av Heidi Westborg Steel, daglig leder ICDP Norge

I 2020 opplevde Møllerholm skole mye konflikter med og blant elevene. Det var også høyt sykefravær blant lærerne. De var rådville og begynte å spørre seg rundt og google for å se om det var hjelp å finne. Da kom de over ICDP og har i dag en helt annen skolehverdag.

De siste ukene har vi hørt flere historier om hvordan lærere i Norge opplever at de ikke har kontroll. Historiene kommer fra hele landet – både fra lærere i skolen, men også fra barnehagelærere. Det virker som lærerne ikke har redskap til å takle barnegruppene. Og foreldre spiller heller ikke på lag. I minoritetspopulasjonen opplever man manglende positiv involvering. Og hos norske foreldre virker det som det har blitt for mye involvering. Lærere opplever at foreldre undergraver respekten til lærerne og har kun fokus på å skåne egne barn.

I forbindelse med den nordiske ICDP konferansen forble rektor Per Hovmand på Møllerholm skole i Danmark igjen i Oslo for å dele sine erfaringer der de implementerte ICDP i deres skolen gjennom Dansk Centre for ICDP.   

Før 2020 satt det regelmessig elever på sofaen utenfor rektors kontor som det var forventet at han som rektor skulle «fikse». I dag sitter barn på sofaen av helt andre og positive grunner siden lærerne har fått flere redskap slik at de kan ordne opp med problemene i klasserommet. Dette gir økt mestring blant lærere og sykefraværet blant lærerne er nå minimal.

Per Hovmand forteller at fokus har vært å etablere ordentlige relasjoner, sørge for god dialog gjennom sensitivisering og ha fokus på verdier fremfor regler.  

I Danmark bruker de vanligvis ICDP overfor ansattegrupper De har kun i det siste begynt med foreldregrupper. Måten de jobbet på Møllerholm skole, var at noen lærere ble ICDP-veiledere. De hadde på sin side systematisk hatt ICDP-grupper med alle lærerne. De fikk også tilpasset ICDP spesielt overfor ledelsen på skolen. Det de beskriver er at nå har de et felles relasjonsorientert språk på alle nivå på skolen – og blant forskjellige profesjoner som tidligere opplevde kommunikasjonsproblemer. Dette betyr at når de må bruke den regulerende dialogen har de støtte og hjelpe av hverandre. De vil gå videre med også å tilby foreldrene å være med i ICDP-grupper.