Meny Lukk

Kategori: Avholdt konferanse

ICDP-nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Oslo 23.-24. september 2020

Spisskompetansemiljø forebygging og foreldrestøtte (SKM) Bufetat Familievernkontorene Drammen-Kongsberg arrangerer ICDP-nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Oslo 23.-24. september 2020

En har dette året fått valget om å delta med fysisk oppmøte (første dag) eller følge konferansen digitalt.

Den fysiske delen av årets nettverkskonferanse foregår på Thon Hotel Opera i Oslo, med dyktige foredragsholdere og viktige tema. Det er gjort en del endringer i årets program som tilpasning til de nasjonale rådene knytte til smittevern som følge av korona-situasjonen.

Onsdag 23. september:
På konferansens første dag, kan du velge om du vil delta med fysisk oppmøte på Thon Hotel Opera i Oslo, eller følge konferansen digitalt ved streaming/direkteøverføring. Tema vil bli ICDP sitt verdigrunnlag.

En av foredragsholderne er Helen Christie (bilde over), som har vært og er en viktig bidragsyter i arbeidet med og utviklingen av ICDP, både i Norge og internasjonalt. Se i program for omtale av alle foredragsholderne.

Torsdag 24. september:
Konferansens andre dag, gjennomføres digitalt ved streaming /videomøte.
Tema vil bli utviklingsarbeid som skjer i ICDP. Her er det viktige tema som vi ønsker at alle er godt orientert om.

Digital overføring:
Vi vil komme tilbake til hvordan dette gjøres rent praktisk, for dere som har meldt dere på til å følge konferansen digitalt. Dere som skal følge konferansen digitalt kan møtes lokalt i egen kommune, men må organisere dette selv.