Opptak av webinar: Foreldreveiledning i kjølvannet av flukt fra krig

Krigen i Ukraina har bidratt til at kunnskap om barn og foreldre som har opplevd  krig og flukt er særlig aktuelt. Webinaret 4. mai 2022 ved psykologspesialist Helen Christie er en ressurs for ICDP-veiledere når de møter foreldre som har flyktet fra krigen. Helen Christie fortalte om vanlige reaksjoner etter slike hendelser; hvor viktig foreldre er som beskyttende skjold for sine barn, om hva som fremmer motstandsdyktighet (resiliens), om hvordan møte de umiddelbare behovene til barn og foreldre i krise og hvordan denne kunnskapen kan oversettes til praksis for ICDP veiledere som møter rammede familier.  Webinaret ble arrangert av Bufetat ved Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte og ICDP Norge, med stor oppslutning.

Her kan du også laste ned lysbildepresentasjonen fra webinaret (lenke).

Om noen ønsker å få med seg mer om ICDP arbeidet i Ukraina se Zoom-video fra ICDP Norge Webinar: ICDP i Ukraina