Digitalt – ICDP Norges Årsmøte 2022

Dato/tid: 8. juni kl. 18.00-20.00

Alle er velkommen på ICDP Norges Årsmøte. Betalende medlemmer har stemmerett. Er du ikke allerede medlem, kan du bli det her (lenke). Oppfordre gjerne andre til å gjøre det samme.

For sakspapirer til årsmøte, se under.

Før årsmøte inviterer vi til webinar i samarbeid med Bufetat ved Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte (SKM). ICDP har jobbet aktivt og målrettet på flere plan med den digitale flaten. Dette informerer vi om og diskuterer. Møte skjer 8. juni 16.00-17.30. Påmelding her

Sakliste til årsmøte

  1. Registrere fremmøte 
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Godkjenning av dagsorden 
  4. Valg av underskrivere 
  5. Årsberetning 2021 (last ned dokument her)
  6. Årsregnskap 2021 (last ned dokument her)
  7. Valg – Kandidater (last ned dokument her)