ICDP for alle? – Om ICDP i Nord

Av Nora Blomkvist, psykologistudent Universitet i Bergen

Foreldregrupper fremmer relasjon og nærhet mellom foreldre og barn, viser en FHI-studie. Samtidig er det ikke alle som har tilbud om foreldregrupper i Norge.

Lill-Anita Varvik og Rikki Martin Langnes ved Finnsnes familievernkontor har koordineringsansvar for ICDP i Nord-Norge, og forteller at de har et mål om at alle foreldre i landsdelen skal ha tilbud om ICDP. Dette byr på noen utfordringer da Nord-Norge er en stor landsdel med spredt befolkning, stor avstand og utfordrende værforhold. Den aller første opplæringen i nord ble gjennomført for omtrent 20 år siden. I dag har regionen omtrent 10 trenere og 200 veiledere, men det er fortsatt mange kommuner som ikke har veiledere.

Dette har vært inspirasjon til et prosjekt som skal tilby digitale foreldregrupper til foreldre i nord som ellers ikke har mulighet til å delta på veiledning. Prosjektet er fortsatt i startfasen, men målet er å gi veiledere kompetanse til å tilby foreldregrupper av god kvalitet også digitalt. Samtidig er det et langsiktig mål at man skal utdanne flere veiledere ute i distriktene ettersom disse veilederne vil ha lokalkunnskap til hvordan der er å være forelder akkurat der. Det kan i tillegg være en fordel i tilfeller med særegen kultur. Ved å utvikle digitale grupper samtidig som man utdanner flere veiledere er målet at alle kan dra nytte av fordelene med ICDP.
Les om FHI-studien her