Traumesensitiv foreldrestøtte under krise i Ukraina

Av Heidi Westborg Steel, Daglig leder, ICDP Norge

Det har vært spesielt å følge de fire ICDP-trenerne Anya, Sergej, Mariya og Lena, i tillegg til koordinatoren Anna. De bærer hver sine krevende historier - og samtidig gjør de alt de kan for å bruke sin kompetanse til beste for sine landsmenn i nød. Disse og de 8 andre trenerne befinner seg i henholdsvis Ukraina, Tyrkia, Norge, Moldova og Romania. De har både fysiske, men særlig digitale konsultasjoner med familier, hjelpere og enkeltpersoner og har også kontakt seg imellom og med oss digitalt.

ICDP er i utgangspunktet et universalprogram for foreldre i en stabil setting. Det å være med i en foreldregrupper krever ro i hverdagen. Slik ro har ikke de flykning-foreldrene som ICDP-trenerne møter. Fire av trenerne er selv psykologer med erfaring fra de okkuperte områdene og har allerede traumerelatert erfaring. Nå jobber de med et program som har som mål primært å gi opplæring i traumesenstiv foreldrestøtte under krise til hjelpere i andre organisasjoner. Dette vil de kunne tilby på både ukrainsk og russisk.

Det er fint å få være sammen med våre ukrainske kollegaer og også fint at vi i ICDP i Norge har tilgang på viktig språk- og kulturressurser med verdifull russisk kunnskap. To av disse er allerede ansatte i henholdsvis ICDP Norge og Bufetat/SKM. Vi regner med at behovet for denne kompetansen vil øke fremover.

Av de to som er kommet til Norge, har Anna (koordinator) allerede fått jobb og Lena (trener) håper at hun får papirene sine i orden snart. De ønsker begge å bidra i både Norge og i overfor Ukraina.