Zoom-video fra ICDP Norge Webinar: ICDP i Ukraina

I dette webinaret fra onsdag 23. mars 2022 får vi høre styreleder i Ukrainagruppa, Marianne Fresjarå Abdalla fortelle om og presentere fra det veldig viktige ICDP-arbeidet som gjøres, og som har blitt gjort i Ukraina før den russiskførte krigen.