Meny Lukk

Kategori: Covid-19

Video: «Når verden oppleves usikker»

ICDP Norge har fått prosjektmidler fra IMDi. Vi har fått laget denne videoen i samarbeid med Cynergi Film & TV.

Veiledere og trenere utfordres, til å bruke videoen inn i grupper og opplæring. I videoen knyttes ICDPs tre dialoger og åtte temaer for godt samspill til hva barn trenger når verden rundt dem oppleves usikker. Bruk den gjerne oppstykket til å diskutere rundt temaene i gruppene. Del den også bredt på Facebook. Den finnes så langt med norsk og engelsk undertekst. Vi håper også å få den oversatt til flere språk på nyåret.

Vi vil sette veldig pris på om dere kunne gitt oss tilbakemelding på videoen gjennom icdpnorge@icdp.no.

Vi minner ellers om at veiledere og trenere bør holde seg oppdatert på gjeldende smittevernsreglene her.

Videoen er laget av Cynergi Film & TV for ICDP Norge

Hvordan forebygge vold og familiekonflikt under koronakrisen

Gode dagsrutiner, og fagfolk som følger opp sårbare familier,viktig for å forebygge vold og familiekonflikt, skriver Roald Lund Fleiner i artikkel på NAPHA*

Både de som fra før har problemer med psykisk uhelse, rus og økonomi, og de som nå enten mister jobben eller opplever at de dagligdagse støttefunksjonene rundt familien er borte, kan trenge gode råd og støtte nå, mener spesialrådgiver Kirsten Jagmann ved RVTS Øst**

Hun mener at psykisk helse- og rustjenester, lærere, førskolelærere, flyktningtjenester og andre med tett kontakt med barn, unge og voksne i familier kan spille en viktig forebyggende rolle med tanke på å hjelpe familier gjennom koronapandemien.

Her viser hun til ressurser på disse oppdaterte temasidene til RVTS:

* Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

**De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Les mer på NAPHA sine nettsider.

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk

Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider finner du brosjyre med generell informasjon om koronavirus oversatt til ulike språk. Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjon ligger til grunn for oversettelsene.

Lyd-film med generell informasjon om koronavirus er tilgjengelig på YouTube. Videoen er oversatt til disse ulike språkene: Norsk, engelsk, fransk, arabisk, urdu, tigrinja og samisk.

Se også: