Meny Lukk

Kategori: Rapport

International Child Development Programme (ICDP) – RBUP Rapport

Forfatter: Silje Bjørnstad

Utgitt av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst Sør (RBUP)

År: 2015

Rapporten gir en kort innføring i ICDP’s hovedkomponenter, opplæringen av veiledere, materiell, de ulike modulene, forvaltningen av programmet, samt en gjennomgang av forskningsfunn hittil. Gjennomgangen av tilgjengelige evalueringer og forskning på omsorgsgivernivå indikerer at omsorgsgivere som har deltatt på ICDP opplever at programmet har vært positivt i eget og barnas liv. Flere studier/ evalueringer rapporterer også om bedre samspill, og en mer positiv oppfatning av barna. Man finner også at programmet kan øke selvrefleksjon og trygghet i rollen som omsorgsgiver. ICDP kan også bidra til å styrke både barnas og omsorgsgiveres psykiske.

Evaluering av foreldreveiledning (2011)

Under Regjeringen Stoltenberg II i 2011 publiserte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en rapport, Evaluation of the Parental guidance programme based on the International Child Development Programme (Evaluering av Program for foreldreveiledning basert på ICDP-metoden). Hovedkonklusjonene i rapporten er at foreldreveiledning er til god støtte for foreldrene. Evalueringen har også dokumentert god effekt av foreldreveiledning gitt til særskilte grupper av foreldre; til minoritetsforeldre, foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne og foreldre i fengsel.
Les og last ned rapport og sammendrag fra rapport her.