International Child Development Programme (ICDP) – RBUP Rapport

Forfatter: Silje Bjørnstad

Utgitt av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst Sør (RBUP)

År: 2015

Rapporten gir en kort innføring i ICDP’s hovedkomponenter, opplæringen av veiledere, materiell, de ulike modulene, forvaltningen av programmet, samt en gjennomgang av forskningsfunn hittil. Gjennomgangen av tilgjengelige evalueringer og forskning på omsorgsgivernivå indikerer at omsorgsgivere som har deltatt på ICDP opplever at programmet har vært positivt i eget og barnas liv. Flere studier/ evalueringer rapporterer også om bedre samspill, og en mer positiv oppfatning av barna. Man finner også at programmet kan øke selvrefleksjon og trygghet i rollen som omsorgsgiver. ICDP kan også bidra til å styrke både barnas og omsorgsgiveres psykiske.