Evaluering av foreldreveiledning (2011)

Under Regjeringen Stoltenberg II i 2011 publiserte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en rapport, Evaluation of the Parental guidance programme based on the International Child Development Programme (Evaluering av Program for foreldreveiledning basert på ICDP-metoden). Hovedkonklusjonene i rapporten er at foreldreveiledning er til god støtte for foreldrene. Evalueringen har også dokumentert god effekt av foreldreveiledning gitt til særskilte grupper av foreldre; til minoritetsforeldre, foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne og foreldre i fengsel.
Les og last ned rapport og sammendrag fra rapport her.