Artikkel: ICDP i omsorgssenter for mindreårige asylsøkere – sammenbinding til traume- og resiliensforståelsen

Menneskeskapte katastrofer som krig, overgrep, vold eller fysisk straff som forårsaker traumer hos barn, er alle brudd på barns rettigheter. International Child Development Programme (ICDP) er et universelt psykososialt program som anses å være et nyttig verktøy i å implementere barns rettigheter, beskytte barn fra å bli krenket, og fremme psykososial omsorg for barn i fare. ICDP er basert på ideen om at den beste måten å hjelpe sårbare barn er ved å hjelpe deres omsorgspersoner. Artikkelen presenterer sentrale elementer i ICDP programmet og kobler det til kjerneelementene i traumeforståelse og resiliens baserte intervensjoner i arbeidet med traumatiserte barn. Forfatterne beskriver to eksempler fra arbeid med ICDP; barn og deres omsorgspersoner i Sør-Afrika (kun i den engelske versjonen), og fra ett omsorgssenter for mindreårige asylsøkere i Norge.

Artikkelen ble publisert i Barn i Norge (2011), som utgis av Voksne for barn