Nettverkssamling på Zoom

17. April i år samlet det seg 25 ICDP-trenere fra hele landet til nettverksmøte for å dele erfaringene sine fra internasjonale oppdrag. Også de som har planer og ønsker om å jobbe internasjonalt var invitert.

Opprinnelig planen var å møtes i Oslo - noe Koronapandemien satte en stopper for. Det hindret imidlertid ikke deltakerne til å møtes digitalt – i dette tilfelle på Zoom. Med en stødig hånd ledet Heidi Westborg Steel, styreleder i ICDP Norge deltakerne gjennom dagen. Heidi informerte om ICDP Norges strategi for internasjonalt arbeid. Helen Johnsen og Astrid Johnsen presenterte tanker og erfaringer om opplæringsstruktur, utvikling av undervisningsmateriell og opplæring av seniortrenere. Alle var enige om at å møtes digitalt har noen begrensninger, men at det også gir også mange muligheter. Det er lettere å få alle å delta, det bidrar til mindre reising som er bedre for miljøet og medfører mindre kostnader. Å møtes digitalt kan bidra til at gruppen møtes oftere og som gjør forumet mer levende.