Trygge foreldre gir glade barn – erfaringer med foreldreveiledningsprogrammet ICDP

ICDP viser til gode resultater og erfaringer. Det er derfor viktig at politikerne og kommuneledelser hele tiden satser på ICDP, slik at det er både tid og ressurser nok til å gjennomføre programmet.

Carina Kaljord i forebygging.no har intervjuet Ida Christine Hansen, Merete W. Hanssen-Bauer, og Narges Pourzia om ICDP. Ida Christine Hansen er Fagkonsulent for Oslohjelpa. Merete W. Hanssen-Bauer er avdelingsleder ved Grünerløkka familiehus. Og Narges Pourzia er avdelingsleder for flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen. De forteller om gode erfaringer og resultater fra ICDP-gruppemøter. Også en digital form av gruppemøter fikk gode tilbakemeldinger. Dette gjorde at deltakerne følte at de ble enda bedre kjent, for man ble liksom med hjem til folk. «Det ble en annen form for nærhet, at vi var på «besøk» hjemme i stua hos hverandre, noe som opplevdes som veldig fint, sa Ida Christine Hansen. ICDP fører også til færre barnevernssaker. Det er et kultursensitivt og sterkt forankret i både Oslo og Rælingen.

Les hele artikkelen på forebygging.no