Verden trenger trygge foreldre

ved Heidi Westborg Steel, styreleder ICDP Norge

Det har vært en ære å få bli kjent med ICDP fra innsiden etter å ha fulgt programmet siden 2002 da jeg ble kjent med det i Zambia. Det har vært et spesielt år og en tid som mer enn noen gang viser betydningen av nettopp foreldre.

Aftenposten og A-magasinet har den siste tiden presentert et par viktige historier. Historiene om to Brødre og om kulturminister Abid Rajas oppvekst. De viser på den ene siden barns sårbarhet og på den andre side barns motstandsdyktighet. Les gjerne historiene igjen. Se hvor utslagsgivende foreldrene eller erstatningsomsorgspersoner er for utfallet. Mye skjønnlitteratur viser det samme. Og de fleste av oss vet inderlig vel hvilken rolle foreldre våre har spilt på godt og vondt for den vi er blitt!

Lenge tenkte vi at å være foreldre er noe som kommer naturlig. Alle velmente råd (fra svigermor og andre) betakket vi oss på. På den annen side er det forbundet med skam hvis man har «produsert» barn der «resultatet» er «dårlig». «Selv i de beste familier», er også et uttrykk som på sin side kan gi en fatalistisk effekt.

Foreldreskap er personlig. Det er en dyp kobling mellom mor og far og en ny generasjon som skal finne sin vei inn i en ny tid. Men vi kan og bør lære mer fra hverandre og fra kunnskap som er utviklet over år. Jeg ble fasinert av ICDP fordi det klarer å kombinere dette. Det er også viktig at jeg for være forelder sammen med min mann, slik det passer oss. «One size» passer ikke for alle. Dette har man forstått i ICDP.

Vi har en felles jobb å gjøre for å øke betydningen av foreldre som den viktigste aktøren for neste generasjon. Det virker så selvsagt, men av en eller annen grunn blir det underkommunisert og underprioritert. Sammen med alle dere - 4000 veiledere, tusenvis av foreldre og mange andre rundt omkring i norske kommuner, har ICDP Norge en visjon – å øke denne bevisstheten og samle oss i grupper for å bringe ut det beste av hverandre. Dette skylder vi barna våre. Klarer vi dette, kan vi drømme om en bedre verden!

Helt konkret har ICDP Norge bestemt på årsmøte i juni 2020 at man fra høsten av åpner opp for medlemskap i ICDP Norge. Da får dere alle muligheten til å støtte og til og med engasjere dere i saken. Dette kommer vi tilbake til.  

Så jobbes det på mange plan med å videreutvikle både program, tilgjengelighet og nye bruksområder av ICDP. Det er på trappene en ICDP-variant som skal testes mot ungdom. Tilsvarende har man testet et program mot sykehjem. Og som et direkte resultat av Korona-krisen, arbeides det med hvordan vi kan digitalisere deler av programmet, og samtidig beholde nærheten som er så vesentlig. Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging (SKM) jobber her med en plattform for å lette tilgangen til materiell og få bedre oversikt. ICDP Norge har akkurat mottatt prosjektmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å bruke ICDP grupper til å spre informasjon om covid-19 til grupper i samfunnet som ikke har norsk som hovedmål.

Takk til alle foreldre og veiledere for engasjementet for barna våre!  
Med dette ønsker ICDP Norge en riktig god sommer med god helse!