International Caregiver Development Programme: ICDP-gruppe gjennomført på Furusethjemmet i Oslo

ICDP (International caregiver development programme) tilbys til ansatte i sykehjem for at de skal få en tydeligere og tryggere faglig stemme og økt arbeidsglede. Og i tillegg en større bevissthet om betydningen av god kommunikasjon for et smidigere og fruktbart samspill med beboere.

På bildet: Eli, Mona, Bente, Mette, Devaki, Medwin og Ann-Kristine. En takk til alle for 8 engasjerende møter!