ICDP Norge: Gratulerer alle foreldre med FNs foreldredag!

1. Juni er FNs foreldredag. ICDP Norge vil gratulere alle foreldre med dagen. Vit at du er unik for dine barn og ungdommer.

En spesiell takk til Louis Jacoby, som ga tillatelse til bruke sangen "Hverdag" i denne presentasjonen.

Foreldreskap handler om omsorg og oppdragelse. Som forelder gir du omsorg, kjærlighet, og trygghet. Alle foreldre møter dilemmaer, gleder, mestring, utfordringer, små og store kriser i hverdagen. Vi trenger hverandre som foreldre - og vi trenger råd og tips. Det er godt å kunne dele gleder og få støtte når man føler man ikke strekker til som småbarns- og tenåringsforelder.
Gjennom ICDP kurs kan du reflektere sammen med andre og få faglige råd og tips.

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP er foreldrestøttende, forebyggende, ressursmobiliserende, og nettverksbyggende. ICDP er i bruk i over 40 land. Programmet er norskutviklet, og er forankret i Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Foreldreveiledningsprogrammet finner du i mange norske kommuner. ICDP har som mål å styrke barns oppvekstsvilkår gjennom gratis gruppeveiledning av foreldre og omsorgspersoner.

Foreldrestøttende tiltak som ICDP skal være sensitiv for den enkelte families bakgrunn, verdier og tradisjoner for barneoppdragelse. Moderne familier representerer et stort kulturelt mangfold. ICDP er primærforebyggende, og er videreutviklet for minoritetsgrupper, pappagrupper, tenåringsforeldre, og foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. 

Foreldre som har deltatt på ICDP opplever et bedret samspill, og en mer positiv oppfatning av sine barn og ungdommer.

ICDP heier på alle foreldre! Her er vår lille gave til dere.  

LIK & DEL!