ICDPs sensitiveringsmetoder

Vi som foreldre vil bli trygge på vår egen evne til å vurdere hva som blir bra for våre barn. I ICDP får man ikke mange velmente råd om hvordan man bør være foreldre. ICDP skal derimot starte en refleksjonsprosess. Og i ICDP-grupper får vi faglige innspill og et forum for refleksjon.
Å få til en slik prosess som veileder i gruppa krever at man er sensitiv til omsorgsgivere. Sensitiviseringen innebærer også at man bruker metoder for å forsterke omsorgsgiveres refleksjon og indre prosess. Veilederopplæringen har fokus på dette. I dette webinaret så vi nærmere på noen metoder for sensitivering - med særlig fokus på tre elementer; på innledningen, på bruken av rollespill og på avslutningen.