Årsmøte 2024

Onsdag 17. april kl. er det ICDP Norges årsmøte. 

Her er  Innkallingen og saksdokumentente til møtet:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 (last og ned og les her)

Innkalling: Offentlig innkalling.

Tid: 17. april 2024 kl. 16.00-17.30

Sted: Påmelding her.

Stemmeberettigede: Betalende medlemmer.

 Sakliste:

  1. Registrere fremmøte
  1. Valg av møteleder og referent
  1. Godkjenning av dagsorden
  1. Valg av underskrivere
  1. Årsrapport og styrets årsberetning 2023

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente årsrapport og styrets årsberetning 2023 (last ned og les her årsapport her)

  1. Årsregnskap 2023

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskap 2023 (last ned og les årsregnskap her)

7. Valg

Forslag til vedtak: Årsmøtet valgte følgende nytt styre: (last ned listen over kandidater til valget)

8. Innkomne forslag (frist: 2 uker før)