Nye sertifiseringskriterier for veiledere

Det er kommet nye sertifiseringskriterier for veiledere 1. juni. Sertifiseringskriteriene og grunnlagsdokumentet finner man på ICDP Huben som ICDP trenere og veiledere har tilgang til.

I dette webinaret presenterte Karianne Nguyen Knudsen, leder for SKM for foreldrestøtte og forebygging, de nye kriteriene og åpnet opp for avklarende spørsmål og kommentarer. Vi kommer tilbake til en re-sertifiseringsprosess for å sikre at alle trenere har gjort seg kjent med de nye kriteriene.