Rom for frivillighet

Sofie Vilhelmsen er prosjektleder for «ROM for Frivillighet», og jobber som frivilligkoordinator Leksehjelp, Norsktrening og KOMPIS, i Akershus Røde Kors.

Sofie Vilhelmsen kan fortelle til ICDP Norge at Prosjektet ROM for frivillighet er et samarbeid mellom Linstow, Skedsmo kommune og Akershus Røde Kors angående etablering og koordinering av frivillig arbeid relatert til helse i Romerike Helsebygg.  

  • For Akershus Røde Kors er det første gang vi samarbeider med både kommune og næringsliv om et slik felles prosjekt, sier Vilhelmsen.

Hovedtanken bak prosjektet er å tilrettelegge for flerbruk av sentrale eiendomsarealer utenfor kjernetid eller når arealer står ledige, med hensikt å gi frivilligheten mulighet til å benytte seg av lokalene uten kostnad. Akershus Røde Kors startet opp høsten 2018 med en aktivitet, Røde Kors Leksehjelp for unge på ungdomsskole og videregående. Sofie Vilhelmsen forteller videre at denne våren   har de startet opp med to nye aktiviteter – nemlig Røde Kors GiBlod og ICDP-foreldreveiledningsgruppe.

  • Tilbud om ICDP-foreldreveiledningsgruppe i  regi av Akershus Røde Kors, er for oss et nytt tilbud og en ny aktivitet, så det er veldig spennende for oss, sier Sofie Vilhelmsen.

    Vi ønsker å bygge samarbeid mellom Skedsmo kommune, Linstow og Akershus Røde Kors, så frivillige aktiviteter og tilbud for sårbare grupper organiseres og koordineres mellom sentrale aktører på feltet.

Kommunen og Linstow inngår begge i styringsgruppen til prosjektet med viktig erfaring og kunnskap.

  • Som prosjektleder har jeg hatt møter med relevante instanser i kommunen vedr. ICDP, og de har vært veldig behjelpelige. Vi har samarbeidet med kommunen om å rekruttere frivillige ICDP veiledere, så det har fungert godt, sier Sofie Vilhelmsen.Det har vært viktig for oss å være et supplerende tilbud til de kommunale ICDP-foreldrekursene. Dette var grunnen til at vi ønsket målgruppen minoritetsforeldre til tenåringer, da vi etter møte med kommunen fikk kartlagt at denne målgruppen ofte ikke fikk tilbud om ICDP-kurs.

    Akershus Røde Kors og kommunen rekrutterer deltakere, og kommunen har vært behjelpelige med å sende invitasjon rundt til deres nettverk, sier en fornøyd Sofie Vilhelmsen.

Prosjektleder Vilhelmsen vil helt klart anbefale andre distrikter og lokalforeninger i Røde Kors til bredt samarbeide, f.eks. frivillighet, kommune og næringsliv.

  • I forhold til samarbeid om ICDP-foreldreveiledningskurs er dette noe som vi ønsker å evaluere før sommeren, hvor vi har gjennomført ICDP-kurset og innhentet erfaringer, avslutter Sofie Vilhelmsen.