Tidligere styre i ICDP Norge

Styret i ICDP Norge bestod fram til mai 2019 av :

Marianne Fjetland (leder)

Berit Helene Johnsen

Eli Østberg Baardseth

Lars Semmerud

Narges Pourzia

Elsa Døhlie

Elisabeth Hellzén

Helen Johnsen Christie

Wenche Undrum (administrasjonskonsulent)

Styreleder:

Marianne Fjetland er førskolepedagog med videreutdanning blant annet i Flerkulturell pedagogikk og flekulturell forståelse. Hun er ICDP trenerutdannet i 2005, med kompetanse til å utdanne veiledere som skal veilede både etnisk norske foreldre, og foreldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Fjetland har holdt flere ICDP veilederutdanninger i Stavanger. Hun har i tillegg undervist på trener- og veilederutdanning i regi av Bufdir, samt holdt foredrag og informasjonsmøter om ICDP forskjellige sammenhenger. 

Fjetland er ansatt som leder for ICDP i Stavanger kommune, der hennes ansvarsområde er å spre informasjon om ICDP, utdanne ansatte i Stavanger kommune til ICDP veiledere, samt å implementere ICDP i virksomheter i Stavanger kommune.

Marianne Fjetland

Marianne sier at hun ser på seg selv som reisende i "godt samspill", og hun er stadig på farten for å spre kunnskap om ICDP. Hun brenner for ICDP fordi hun har erfart at det fungerer, og at det utgjør en forskjell i livene til de som blir kjent med programmet.