Meny Lukk

Kategori: Aktuell info

Grupper søkes til ICDP-effektstudien– rekruttering ut september 2020

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag av Bufdir siden 2017 rekruttert ICDP-grupper til en effektstudie av standardversjonen av ICDP-foreldreveiledning. Studien vil bli den første RCT-effektstudien (Randomisert kontrollert undersøkelse) av ICDP i Norge, og sikter på å få data fra minst 400 barn. 

På grunn av COVID-19 har studiens rekrutteringsperiode blitt forlenget til og med september 2020. Vi oppfordrer veiledere til å melde inn grupper i studien, ved å ta kontakt med icdp-post@fhi.no. For å delta må du enten ha blitt sertifisert veileder i løpet av de siste 2 årene, delta med en selvtreningsgruppe, eller så må du/den du skal drive gruppe med ha deltatt på Bufdirs oppfriskningssamling i forbindelse med studien.

Studiedeltagelse honoreres med universalgavekort til veiledere og deltagere. Mer informasjon om studien finnes på
FHIs studiehjemmeside. ICDP-studien er forventet avsluttet i 2021, og er ledet av Idunn Brekke (prosjektleder) og Eia Elena Skjønsberg (rådgiver) ved avdeling for Barns helse og utvikling, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet.

Nettverkssamling på Zoom

17. April i år samlet det seg 25 ICDP-trenere fra hele landet til nettverksmøte for å dele erfaringene sine fra internasjonale oppdrag. Også de som har planer og ønsker om å jobbe internasjonalt var invitert.

Opprinnelig planen var å møtes i Oslo - noe Koronapandemien satte en stopper for. Det hindret imidlertid ikke deltakerne til å møtes digitalt – i dette tilfelle på Zoom. Med en stødig hånd ledet Heidi Westborg Steel, styreleder i ICDP Norge deltakerne gjennom dagen. Heidi informerte om ICDP Norges strategi for internasjonalt arbeid. Helen Johnsen og Astrid Johnsen presenterte tanker og erfaringer om opplæringsstruktur, utvikling av undervisningsmateriell og opplæring av seniortrenere. Alle var enige om at å møtes digitalt har noen begrensninger, men at det også gir også mange muligheter. Det er lettere å få alle å delta, det bidrar til mindre reising som er bedre for miljøet og medfører mindre kostnader. Å møtes digitalt kan bidra til at gruppen møtes oftere og som gjør forumet mer levende.

Tips til foreldre som har barn og ungdom i disse Koronatider

I krisesituasjoner som nå med Korona kan foreldrerollen være ekstra utfordrende. I denne spesielle situasjonen trenger vi foreldre å bli styrket i troen på at vi også nå kan ivareta barna våre på en god måte.

ICDP Norge har med bakgrunn i dette laget en video og en veileder med: «Tips til foreldre som har barn og ungdom i disse Koronatider». Tipsene tar utgangspunkt i ICDP sine 8 tema for godt samspill. Tipsene er laget for omsorgsrollen under korona-pandemien.

Bingospill på flere språk

Her finner dere et kjempegodt tips  på en aktivitetsbingo og en nærmiljøbingo. Bingoen består av et ark med flere bilder med tekst som er oversatt på flere språk.  Dette er en aktivitet som foresatte kan gjøre sammen med barna hjemme eller ved å gå på tur i nærmiljøet. Aktiviteten passer for store og små og fungerer aller best i samarbeid. Nærmiljøbingo kan gjøre turen spennende for store og små. Hvem roper BINGO  først?

Mer info på nettsidene til: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, OsloMet. 

Hvordan forebygge vold og familiekonflikt under koronakrisen

Gode dagsrutiner, og fagfolk som følger opp sårbare familier,viktig for å forebygge vold og familiekonflikt, skriver Roald Lund Fleiner i artikkel på NAPHA*

-Både de som fra før har problemer med psykisk uhelse, rus og økonomi, og de som nå enten mister jobben eller opplever at de dagligdagse støttefunksjonene rundt familien er borte, kan trenge gode råd og støtte nå, mener spesialrådgiver Kirsten Jagmann ved RVTS Øst**

Hun mener at psykisk helse- og rustjenester, lærere, førskolelærere, flyktningtjenester og andre med tett kontakt med barn, unge og voksne i familier kan spille en viktig forebyggende rolle med tanke på å hjelpe familier gjennom koronapandemien.

Her viser hun til ressurser på disse oppdaterte temasidene til RVTS:

* Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

**De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Les mer på NAPHA sine nettsider.