Meny Lukk

Kategori: Youtube-film

Video: «Når verden oppleves usikker»

ICDP Norge har fått prosjektmidler fra IMDi. Vi har fått laget denne videoen i samarbeid med Cynergi Film & TV.

Veiledere og trenere utfordres, til å bruke videoen inn i grupper og opplæring. I videoen knyttes ICDPs tre dialoger og åtte temaer for godt samspill til hva barn trenger når verden rundt dem oppleves usikker. Bruk den gjerne oppstykket til å diskutere rundt temaene i gruppene. Del den også bredt på Facebook. Den finnes så langt med norsk og engelsk undertekst. Vi håper også å få den oversatt til flere språk på nyåret.

Vi vil sette veldig pris på om dere kunne gitt oss tilbakemelding på videoen gjennom icdpnorge@icdp.no.

Vi minner ellers om at veiledere og trenere bør holde seg oppdatert på gjeldende smittevernsreglene her.

Videoen er laget av Cynergi Film & TV for ICDP Norge

ICDP Norge: Gratulerer alle foreldre med FNs foreldredag!

1. Juni er FNs foreldredag. ICDP Norge vil gratulere alle foreldre med dagen. Vit at du er unik for dine barn og ungdommer.

En spesiell takk til Louis Jacoby, som ga tillatelse til bruke sangen "Hverdag" i denne presentasjonen.

Foreldreskap handler om omsorg og oppdragelse. Som forelder gir du omsorg, kjærlighet, og trygghet. Alle foreldre møter dilemmaer, gleder, mestring, utfordringer, små og store kriser i hverdagen. Vi trenger hverandre som foreldre - og vi trenger råd og tips. Det er godt å kunne dele gleder og få støtte når man føler man ikke strekker til som småbarns- og tenåringsforelder.
Gjennom ICDP kurs kan du reflektere sammen med andre og få faglige råd og tips.

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP er foreldrestøttende, forebyggende, ressursmobiliserende, og nettverksbyggende. ICDP er i bruk i over 40 land. Programmet er norskutviklet, og er forankret i Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Foreldreveiledningsprogrammet finner du i mange norske kommuner. ICDP har som mål å styrke barns oppvekstsvilkår gjennom gratis gruppeveiledning av foreldre og omsorgspersoner.

Foreldrestøttende tiltak som ICDP skal være sensitiv for den enkelte families bakgrunn, verdier og tradisjoner for barneoppdragelse. Moderne familier representerer et stort kulturelt mangfold. ICDP er primærforebyggende, og er videreutviklet for minoritetsgrupper, pappagrupper, tenåringsforeldre, og foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. 

Foreldre som har deltatt på ICDP opplever et bedret samspill, og en mer positiv oppfatning av sine barn og ungdommer.

ICDP heier på alle foreldre! Her er vår lille gave til dere.  

LIK & DEL!

I trygge hender

Landsgruppen av Helsesøstre har i samarbeid med Visual Lab laget denne animasjonsserien som forklarer hvorfor det er viktig at barnet får en sunn oppvekst for optimal hjerneutviklingen de første leveårene.

Filmene skal brukes på alle helsestasjoner rundt om i Norge som en del av en større informasjonskampanje rettet mot nybakte foreldre.

Den kan også brukes i ICDP-foreldreveiledningsgruppene.